• Gratis verzending vanaf 75 EUR
  • Verzending naar NL & BE
  • Duurzaam verpakt

Privacy Voorwaarden

Privacy Voorwaarden MetEigenHanden.nl

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Het verzamelen van gegevens

Artikel 2 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Artikel 3 - Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 4 - Commerciële aanbiedingen

Artikel 5 - Bewaartermijn gegevens

 

Artikel 1 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door MetEigenHanden.nl. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen, betalingen en verzendingen. Hiernaast worden anonieme statistische gegevens gebruikt door de beheerder van de website.

 

Artikel 2 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door de nodige persoonsgegevens aan te passen in de daarvoor bestemde website portaal of indien noodzakelijk door contact met ons op te nemen via info@meteigenhanden.nl. Ieder verzoek daartoe via e-mail dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 3 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 4 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van MetEigenHanden.nl. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@meteigenhanden.nl. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 5 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur van de relatie van consument met MetEigenHanden.nl en zoals deze bij wet is bepaald.